2am - galerie
současné fotografie

2am je internetová galerie prezentující díla současných, především českých a slovenských fotografů, která si zakládá na umělecké kvalitě a výrazném autorském rukopisu všech prezentovaných tvůrců.

Fotografie, které v galerii 2am představujeme, chápeme jako protipól běžné produkce, která je sice snadno dostupná, ale často bez umělecké kvality. Posouzení fotografií je samozřejmě otázkou odbornosti a do jisté míry i subjektivního estetického vnímání. Právě proto je pro nás galerie 2am výzvou k tomu, abychom dokázali vybrat díla, která jsou nová a nekonvenční a současně splňují požadavky pro kvalitní adjustaci v moderním interiéru.

Nesoustředíme se přitom jen na zavedená jména, ale hledáme především mladé, nadějné fotografky a fotografy. Při výběru děl pečlivě spolupracujeme s uznávanými odborníky v oblasti umělecké fotografie. Naším cílem je nabídnout kvalitní, zajímavou a koncentrovanou přehlídku současné fotografie.

Jednotlivé fotografie si lze objednat pouze v limitované sérii.