Jan Khür

-- Mladá současná fotografie

Mladý fotograf, který v roce 2012 dokončil studium Ateliéru reklamní fotografie na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně.