Eliška Kyselková

-- Mladá současná fotografie

Eliška Kyselková je mladá fotografka, která se zabývá módní a portrétní fotografickou tvorbou, a zároveň tvoří originální ucelené výtvarné soubory.

Po získání bakalářského titulu na Ateliéru reklamní fotografie na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně byla přijata na University of the Arts v Londýně, kde od letošního roku začíná své studium oboru MA Fashion photography.