Anna Horčinová

-- Mladá současná fotografie

Mladá slovenská fotografka, vystudovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě na katedře Fotografie a nových médií.

Absolvovala stáž ve Finsku na Lahti University of Applied Sciences.

Aktuálně studuje postgraduální program na Univesitě Tomáše Bati ve Zlíně a účastní se řady mezinárodních výstav.